SYNerGAIA Innovation

SYNerGAIA Innovation har siden opstarten i 1999 udviklet det pædagogiske koncept, vi i dag betegner Pædagogisk Rehabilitering. Selvom vi har et gennemprøvet og velfungerende koncept, har vi fortsat fokus på den nyeste forskning i mødepunktet mellem traumatologi, psykologi, neurobiologi og de mange intelligensers pædagogik. Den viden udvikles og omsættes både i den pædagogiske rehabilitering og på vores kurser og efteruddannelsesforløb.

SYNerGAIA Innovation og SYNerGAIA Rehabilitering er i dag to adskilte enheder, men arbejder tæt sammen om udviklingen af det faglige arbejde inden for traumeområdet og pædagogisk rehabilitering.

SYNerGAIA Innovation har aktuelt et par fokusområder for videreudvikling. Det ene handler om, at udvikle og forbedre indsatsen for kursisten i forhold til overgangen/udslusningen til de ordinære tilbud som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Det andet fokusområde er at arbejde familierettet med rehabilitering for den traumatiserede og dennes familie. Dette fokusområde har sin egen hjemmeside: www.familierehabilitering.dk.

SYNerGAIA har startet et nordisk netværk op. Se SYNerGAIA Nordic Net.

Desuden vil vi i SYNerGAIA Innovation gerne gøre opmærksom på et nyt tiltag.
SYNerGAIAs arbejde handler om at hjælpe flygtninge, der kommer her til Danmark. Samtidig er der meget arbejde, der foregår de steder i verden, som mennesker flygter fra. Noget af dette arbejde vil i fremtiden blive støttet af en ny organisation med navnet "HelpEveryDay". Klik på linket nedenfor for at komme videre til organisationens hjemmeside:

www.HelpEveryDay.org

Powered by CMSimple